dezambiguáció disambiguation

.........................................A Fenesztra a Perimédia Csoport magyar nyelvterületre szakosodott kritikai orgánuma. Szervezeti működését tekintve a Fenesztra a Perimédia Lab (PL) alegysége, a Perimetál Társulat (PT) iker-formációja és a Periszláv Stúdió (PS) szárnyügynöksége.
A Fenesztra lelkes csapata több, különböző szakterületen dolgozó közreműködőből áll. Fotós, alkalmazott grafikus, rajztanár, vágó, operatőr, képzőművészeti szakasszisztens, újságíró és idegen nyelvi levelező együttes munkája nyomán születik meg az a művészi kijelentés, melyet e szakemberek, kenyérkereső tevékenységük végeztével, saját szórakozásukra és hallgatóságuk gyönyörködtetése végett önzetlenül publikálnak a Fenesztra hasábjain. A modern korporatív logika és a kortárs üzleti szellem jegyében ezek az alkotók névtelenül és külön díjazás nélkül ruházzák át szellemi tulajdonukat és szerzői jogaikat a Fenesztra törzsvállalata (Perimédia Lab) alapító tulajdonosaira, akik a Fenesztra minden megnyilvánulásáért egyszemélyben vállalják a művészi és erkölcsi felelősséget.
.........................................Fenesztra is Perimedia Group’s critical organ dealing with domestic affairs. On an administrative level Fenesztra is a department of Perimedia Lab (PL), a twin-corps of Perimetal Ensemble and a flank agency of Perislave Studio.

prefenesztrált prefenestrated

tranzit.hu


nemzettek
procreative


mikonizáció
miconisation


ubul-ubul


NENY-POV


defenesztrált defenestrated

ablakon kidobott pénz
throwing money out of the window

ablakon kidobott díj
throwing the award out of the window

ablakon kidobott verseny
throwing the competition out of the window

ablakon kidobott demagógia
throwing demagogy out of the window

ablakon kidobott eladhatatlan
throwing unsalables out of the window

ablakon kidobott díler
throwing your dealer out of the window

refenesztrált kurátor
refenestrated curator

ablakon kidobott ház
throwing the house out of the window

ablakon kidobott betyár
throwing the scamp out of the window

ablakon kidobott (kormány)ablak
throwing the window out of the window

ablakon kidobott kereszt
throwing the cross out of the window

kereszt.jpg

widerstand mit fantasie

Na mi van?

goldsmiths fights back

Goodby Indy

Photo of the Day III. kiállítás (RPG) Ráday Plafon Galéria

rendszter 2021.02.09. 12:03

rpg_vadaszgeppel_600.jpg

A kiállított művet a videó-linkre kattintva lehet megtekinteni. A megnyitóbeszédet az alábbi rövid  idézet  pótolja, melyet szerzője a PhD II-ről írt:

„appropriately disturbing, and a fitting commentary on not only the substance of fascism, but its form -- the manipulation of images, the mapping of quadrants, and the distortion of identities.”

(Timothy Brennan, a Minnesotai Egyetem professzora)

Nagy köszönet a mű hangsávjában felhasznált zenét szerző és előadó művészeknek, amiért nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották felvételeiket!: Mike Nylons (Borsos János), Külföldönkívüliek (Imrei Johanna, Jávorka Ádám, Sőrés Zsolt, Hevesi Nándor) és Mika Vainio

Szólj hozzá!

Hírek hazai és idegen nyelven

rendszter 2020.02.14. 10:24

A kínai származású Saqia Wa Yu, Magyarországon rezidens művész videó alkotásának vetítésével indul útjára az RPG (Ráday Padló Galéria) online videoművészeti filmklubja.

Saqia Wa Yu saját elmondása szerint a „Hírek hazai és idegen nyelven” című alkotásának alaphanganyagát olyan szavak alkotják, melyeket a művész 2019 december és 2020 január folyamán gyűjtött ki a magyar köztelevízió magyar és kínai nyelvű hírműsoraiból.

A hangsáv egyik regiszteréhez a művész 2019 decemberében olyan, az MTV kínai nyelvű hírműsoraiban  elhangzott szavakat válogatott  ki,  melyeknek kínaiul nincs értelme. Ezek  magyar személy- és földrajzi nevek. A hangsáv másik regiszteréhez olyan, 2020 januárjában a magyar nyelvű hírműsorokban elhangzott szavakat gyűjtött ki, melyek, gyakori ismétlésük miatt könnyebben megjegyezhetőek egy kínai hallgató számára is.

 A kínai művész alkotásának vetítési keretében egy területileg 100-szor kisebb, tétován ide-oda úszkáló mozgókép formájában jelenik meg a hírműsor hangsávjához eredetileg társított fedőképek sora. A százszor nagyobb keretben helyét kereső kis hírműsoros mozgókép Saqia Wa Yu magyarázata alapján  azt hivatott vizualizálni, hogy Kína egy Magyarországnál százszor nagyobb ország.

Szólj hozzá!

PHD II (RPG-Ráday Padlógaléria, szeptember 18-tól)

rendszter 2018.09.18. 10:01

 

Szólj hozzá!

crossed

rendszter 2018.04.29. 16:24

Szólj hozzá!

kereszt-fekvőrács (RPG-Ráday Padlógaléria)

rendszter 2018.02.27. 15:00

02
keresztracs_02.JPG

04
keresztracs_04.JPG


10
keresztracs_10.JPG

11

keresztracs_15.JPG

16
keresztracs_16.JPG

 

Szólj hozzá!

photo of the day (narrative version)

rendszter 2016.08.31. 09:52

Szólj hozzá!

vigadó

rendszter 2014.03.17. 19:56

A fenesztra első bejegyzésében a magyar kritikus művészet publikálására tett ígéretet (lásd az oldal legalján). Ezt a művészetet egyesek akkor észre sem vették, vagy kevésnek érezték. Hála az MMA működésének, az azóta egyre inkább szárba szökő politikai művészet 2014 március 14-én, a Szabad Művészek és mások által kezdeményezett akcióban, egyfajta csúcsra ért Magyarországon. (Ne feledjük, hogy a beavatkozó művészet fejlődésében milyen fontos szerepe volt az NMA művészcsoportnak is, melynek születését ugyanúgy az MMA léte váltotta ki. Lásd a fenesztra korábbi bejegyzéseinek zömét.) A mostani "csúcsteljesítményhez", illő módon az MMA maga szolgáltatta a helyszínt (bár talán kissé túlzott mértékű ráfordítással…) saját rezidenciájának díszes előterében.

E történetben legörömtelibb mozzanat számunkra az, hogy a március 14-én előadott proteszt performansz nemcsak művészek, hanem kurátorok, elméleti alkotók és politikai aktivisták közös produkciója volt. (lásd a szerzők pontos felsorolását itt.) Nem úgy, hogy a kurátor szervez, a művész duzzog és a kritikus élcelődik, hanem mindenki egyformán a barikádokon! Egyformán kreatívan, egyformán bőrüket kockáztatva és így tovább…

Miniszterelnöki, főpolgármesteri, ex-plagizátori és minden egyéb szinten képviselte magát a nagyérdemű közönség is. Persze, ha ki-zoomolunk kissé a képből, ezeket a szereplőket is a performansz közreműködőinek lehet tekinteni. Végtére a kultúra afféle kollektív termék…  és ma még az sem világos, hogy a kezdeményező szerzőknél kevesebbet vagy többet kockáztattak részvételükkel ezek az alkotótársak.

Nagyon fontosnak érezzük a performansz „további” résztvevőinek szerepét is, akik az utca másik oldaláról járultak hozzá a jelentésalkotáshoz. Itt megint csak a kollektíva összetételét kell dicsérnünk, minthogy a művészek, művészettörténészek, tanárok, egyetemi hallgatók, intézményvezetők, publicisták, filozófusok és egyéb lelkes emberek olyan egyvelege skandálta egybecsengő véleményét az utca túlsó oldala felé, mely megint csak reménnyel tölt el bennünket, blogírókat, arra nézvést, hogy a kapitalista munkamegosztás nem verte teljesen szét a rokon szellemű emberek közösségét és nem tudta rájuk erőszakolni az egymás kizsákmányolására és utálatára kijelölt szerepeiket.

Nézzük tehát az eseményről készült eddigi legkimerítőbb sajtóösszefoglalót, mely igyekszik a napi médiasüllyesztőből kimenteni a hosszabb távra megőrzendő képeket.

Külön respekt és köszönet illeti Kökényesi Gábort és a hir24.hu-t, amiért önzetlenül rendelkezésünkre bocsátották az eseményről készített dokumentum-felvételeiket.

 

Szólj hozzá!

sermo super sepulchrum

rendszter 2013.10.08. 19:39

Szólj hozzá!

a lépcsőről kiáltott szó

rendszter 2013.05.16. 17:43

Az Összefogás a kortárs képzőművészetért csoport delegáltjai és védnökük, Maurer Dóra művésznő  a mai napon a Ferihegyen átnyújtották  a Ludwig Alapítvány Magyarországra érkező képviselőinek a minisztériummal szembeni követeléseiket. Valós szakmai egyeztetést kívánnak, melyben az AICA az FKSE és a tranzit .hu szervezetek delegáltjaival a sajtónyilvánosság előtt ül le a kormány egyeztetésre.

Szólj hozzá!

Occupy Ludwig

rendszter 2013.05.10. 23:01

Hát igen...

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása